Nederland zet zich in om Vietnam te ondersteunen bij de realisatie van het Regionale Masterplan Mekong Delta | nieuwsbericht

nieuwsbericht | 21-06-2022 | 12 uur

De conferentie over de uitgifte van het onlangs gelanceerde regionale masterplan Mekong Delta, voorgezeten door de Vietnamese premier Pham Minh Chin, vond plaats op 21 juli 2022 in de zuidelijke stad Can Tho, Vietnam. Het eerste geïntegreerde regionale masterplan in Vietnam past perfect bij de langdurige bilaterale relatie tussen Vietnam en Nederland, in het bijzonder het strategische partnerschap tussen beide landen op het gebied van water, klimaatverandering, duurzame landbouw en voedselzekerheid.

afbeelding: ©Ambassade in Hanoi

Zowel Nederland als de Mekongdelta zijn kwetsbare delta’s met veel vergelijkbare uitdagingen. Nederland zet zich in om te blijven bijdragen aan de mooie toekomst van de Mekongdelta.

Meer dan 10 jaar geleden vroeg Vietnam Nederland om de ontwikkeling van het Mekong Deltaplan te ondersteunen. Dit plan werd in 2013 goedgekeurd en onderschreven door de Vietnamese regering. Het vormde de basis en inspiratie voor Resolutie 120 van de Vietnamese regering naar een duurzame delta, die in 2017 werd goedgekeurd. Dit jaar zette Vietnam een ​​mijlpaal door het Mekong Delta Integrated Regional Master Plan goed te keuren dat (1) lange termijn, (2) Sectoroverschrijdende geïntegreerde planning (3) om de sociale, economische en ecologische ontwikkeling van de delta te ondersteunen en te stimuleren.

afbeelding: ©Thanh Nin | Dina Twin

“Consultanten van advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning DHV adviseren bij de totstandkoming van het masterplan, wat mij trots maakt op de Nederlandse ambassadeur.

In de toekomst blijft Nederland zich inzetten om samen te werken met de Vietnamese overheid, de particuliere sector, de wetenschap en NGO’s om het geïntegreerde masterplan met succes te implementeren om de mensen, de economie en de natuur van de Mekongdelta te laten bloeien’, zei ambassadeur Ackermann tijdens de conferentie.

Nederland blijft Vietnam steunen bij de uitvoering van het regionale masterplan

De verbintenis omvat landbouwtransformatie met de ontwikkeling van duurzame waardeketens in de aquacultuur, zoute landbouw, groenten en fruit, en duurzaam vee met een sterke relevantie voor wateruitdagingen. Nederland ondersteunt het ministerie van Landbouw en Plattelandsontwikkeling (MARD) bij de ontwikkeling van het Agricultural Transformation Program om dit proces met de Mekong-provincies te coördineren en te verbeteren en om te werken met een multi-stakeholderbenadering, waaronder de particuliere sector, de wetenschap, het maatschappelijk middenveld, internationale organisaties en bilaterale partners bij het ontwikkelen van strategieën, het ontwikkelen van beleid en het uitvoeren ervan.

Ten tweede blijft Nederland met Vietnam werken aan op de natuur gebaseerde oplossingen door herbebossing van mangroven en bijvoorbeeld de productie van krabben of mosselen, wat belangrijk is voor biodiversiteit, koolstofopslag en kustbescherming. In dit verband hebben de Nederlandse regering en de Aziatische Ontwikkelingsbank (ADB) toegezegd de regering van Vietnam te ondersteunen bij het versterken van de kustgebieden van de Mekongdelta en de veerkracht van de bevolking. Nederland heeft een consortium opdracht gegeven om bij te dragen aan de vroege stadia van de ontwikkeling van het mangrove-herbebossingsproject. Verwacht wordt dat Vietnam met de op de natuur gebaseerde oplossingsaanpak verder zal bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit en het verminderen van klimaatverandering in de algehele planning van de Mekong Delta.

Bovendien stelt Nederland zijn ervaring en expertise ter beschikking om samen te werken met Vietnam bij de ontwikkeling van knooppunten voor transport, logistiek en agribusiness, wat van cruciaal belang is om producten veilig te laten bereiken in steden voor ‘verkoop en consumptie’ en in havens voor ‘export’. De geplande diepzeehaven en logistieke hub voor de € 1 miljard euro Cai Mep Ha door het consortium Vietnam, Nederland en België zal een belangrijke bouwsteen zijn bij het veiligstellen van toegang tot Europese markten voor garnalen en fruit uit de delta. Nederland wil de samenwerking voortzetten op het gebied van havenontwikkeling, cold chain-ontwikkeling, opslagcapaciteit en verbetering van binnenvaart, binnenvaart en opleiding van bemanningsleden.

Waterbeheer blijft centraal staan ​​in de samenwerking tussen Vietnam en Nederland om belangrijke zoetwater- en kustgebieden te beschermen, te werken aan verbetering van de waterkwaliteit (met name op het gebied van landbouw en aquacultuur), aan te passen aan klimaatverandering en om natuurrampen te beheersen. Er moet rekening worden gehouden met het belang van bodemdaling als gevolg van grondwaterwinning, aangezien dit momenteel meer overstromingen veroorzaakt dan klimaatverandering.

afbeelding: ©Dina Twin

Het masterplan vergroot het vertrouwen van investeerders

Tijdens de conferentie benadrukte Gabor Fleuyt, Vice President van de Europese Kamer van Koophandel in Vietnam (EUROCHAM) en CEO van Royal De Heus Asia, het belang van het Regionale Masterplan in de duurzame ontwikkeling van de Mekong Delta. Investeren in de ontwikkeling van binnenwateren en zeehavens biedt verdere kansen om van de Mekong Delta een regionaal handelsknooppunt voor landbouwproducten te maken.

De heer Flewitt benadrukte dat het vandaag aangekondigde regionale masterplan van de Mekong Delta buitenlandse bedrijven en buitenlandse investeerders zal helpen de langetermijnvisie en -strategie van de lokale overheid te begrijpen. Dit zal het vertrouwen van buitenlandse investeerders in hun investeringsbeslissing in de Mekong Delta zeker vergroten.

READ  AVEVA PI World 2022 toont de transformerende rol van data in industriële innovatie

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.