Nederland werkt samen met het International Trade Centre om de handelsconcurrentiepositie in Afrikaanse landen te versterken

Internationaal handelscentrum (ITC)

De Nederlandse regering en het International Trade Centre (ITC) hebben vandaag een vierjarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend ter ondersteuning van innovatieve projecten om het commerciële concurrentievermogen van dienstensectoren in geselecteerde Afrikaanse landen te versterken, met een focus op digitale technologie en agribusiness-diensten.

COVID-19 heeft de wereldwijde digitale transformatie versneld. Het versterken van de ontwikkeling en levering van innovatieve en effectieve digitale oplossingen kan een aanzienlijke impact hebben op traditionele sectoren zoals de agribusiness, het verbeteren van de efficiëntie, het verbeteren van de productiviteit en toegevoegde waarde, het bieden van traceerbaarheid en het mogelijk maken van een sterkere positie op internationale markten.

Digitale versnelling kan ook helpen bij het beter terugbouwen op een ecologisch duurzame manier: digitalisering maakt een beter gebruik van hulpbronnen mogelijk door een grotere hulpbronnen- en energie-efficiëntie en de circulaire economie.

De samenwerking, genaamd het Nederlands Trustfonds V (NTF V), zal bijdragen aan deze structurele transformatie in de agribusiness en gerelateerde waardeketens. Het zal duizenden kleine bedrijven en tienduizenden banen ondersteunen, waardoor ondernemerskansen worden gecreëerd voor vrouwen, jongeren en arme gemeenschappen. Door effectieve agribusiness en ondersteunende diensten zal NTF V uiteindelijk bijdragen aan het vergroten van de handel, het verbeteren van inkomens en het helpen verminderen van armoede.

NTF V, met een bijdrage van de Nederlandse regering van $ 15 miljoen, ondertekend door Stephen Collett, directeur Duurzame Economische Ontwikkeling, Ministerie van Buitenlandse Zaken, en Pamela Kok-Hamilton, uitvoerend directeur van het International Trade Center.

De pandemie heeft ons het belang van digitalisering laten zien – en de veerkracht van wereldwijde en lokale waardeketens. Met NTF V kunnen we onze focus vergroten op het gebruik van innovatieve digitale oplossingen om waardeketens veerkrachtiger te maken en kleine bedrijven die binnen deze waardeketens opereren te ondersteunen. Met de genereuze steun van Nederland zullen we landen steunen die hard zijn getroffen door de aanhoudende crisis in verband met Covid. NTF V stelt ons in staat om bij te dragen aan het beter terugbouwen en het ondersteunen van duurzame inclusieve ontwikkeling waar dit het belangrijkst is. Pamela Cook Hamilton, ITC

READ  LIRR en Metro-North service opgeschort voor orkaan Henri - CBS New York

Stephen Collette onderstreepte het belang van de hernieuwde samenwerking, die voortbouwt op de jarenlange samenwerking tussen de Nederlandse overheid en het International Trade Centre, meer dan 15 jaar geleden.

“We hebben een langdurige, betrouwbare en vruchtbare relatie met ITC. De afgelopen 15 jaar van opeenvolgende NTF-programma’s hebben betekenisvolle veranderingen teweeggebracht, dankzij partnerschappen met Nederlandse ontwikkelingsactoren. In de volgende fase van ons partnerschap moeten we onze spel en het concurrentievermogen van het mkb in Afrikaanse landen versterken, met een focus op digitale technologie en agribusiness-diensten en de link tussen beide. Steven Collette, directeur Duurzame Economische Ontwikkeling, Ministerie van Buitenlandse Zaken

achtergrond

Het NTF V-programma bouwt voort op de resultaten die zijn behaald onder het NTF IV-programma (2017-2021), dat ook door Nederland wordt gefinancierd. NTF IV heeft meer dan 8.000 banen bij begunstigde bedrijven ondersteund en meer dan $ 60 miljoen aan inkomsten gegenereerd in Guinee, Liberia, Senegal, Sierra Leone en Oeganda. Meer dan 1.600 kleine en middelgrote bedrijven en ondernemers hebben hun bedrijfsvoering gewijzigd om het concurrentievermogen te vergroten, en er zijn meer dan 1.200 marktkoppelingen tot stand gebracht.

NTF V zal voortbouwen op methodologieën, partnerschappen en tools van twee ITC-programma’s: Alliances for Action (A4A) in de agribusiness en het FastTrackTech-initiatief. De Alliance for Action bouwt productieve en zakelijke allianties op tussen belanghebbenden om de boerderij in staat te stellen transparantie te bereiken. FastTrack Tech werkt met kleine bedrijven in lokale technologie-ecosystemen om ervoor te zorgen dat de voordelen van technologieën een zo groot mogelijk aantal begunstigden bereiken.

Stuur uw nieuwsberichten naar [email protected] en via WhatsApp op +233 244244807
Voortgezet Ghana nieuws werkgelegenheid google-browser Nieuws

READ  Co-CEO zegt dat GoodRx-abonnementsprogramma's nu meer dan 1 miljoen abonnees hebben

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.