Nederland tekent projecten met Finn Church Aid & Partners for Good gericht op jeugdvaardigheden en werkgelegenheid in de landbouw- en toerismesector voor een totaalbedrag van € 6 miljoen | nieuwsbericht

Nederland tekent projecten met Finn Church Aid & Partners for Good gericht op jeugdvaardigheden en werkgelegenheid in de landbouw- en toerismesector voor een totaalbedrag van € 6 miljoen |  nieuwsbericht

nieuwsbericht | 2021-11-23 | 07:32

Ammaan Jordan Vandaag, dinsdag 23 november 2021, heeft de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden een ondertekeningsceremonie gehouden ter gelegenheid van de officiële lancering van twee projecten die afzonderlijk zullen worden uitgevoerd door de contractpartners Finn Church Aid en Partners for Good. De ceremonie vond plaats op de ambassade, in aanwezigheid van Zijne Excellentie Ambassadeur Harry Verwig, Country Director van Finnish Church Aid, Mr. Mazen Khazouz, en Mr. Walid Tarawneh, President en CEO van Partners for Good.


©Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Jordanië

De financiering voor de twee projecten bedraagt ​​in totaal € 3 miljoen en zal worden uitgevoerd door een groep lokale partners over een periode van drie jaar.

“De middelen van Jordanië liggen in het menselijk kapitaal. Door deze twee nieuwe projecten te lanceren, willen we jongeren blijven ondersteunen door hen op te leiden en tewerk te stellen in de landbouw- en toerismesector, die bereid zijn bij te dragen aan de Jordaanse economie. Jongeren brengen energie, creativiteit en innovatie in deze twee sectoren en hun voortdurende deelname is van het allergrootste belang”, aldus H.E. Harry Feroy, ambassadeur van Nederland in Jordanië.

Het “COOL-YA”-project, gericht op het creëren van aantrekkelijke inkomstenbronnen voor jonge mensen in de landbouw, zal worden uitgevoerd door een consortium onder leiding van Finn Church Aid, in samenwerking met de Jordanian Exporters and Producers of Fruits and Vegetables Association (JEPA) en Jordanian Agricultural Ingenieurs. JAEA en een lokale Jordaanse universiteit. In de loop van drie jaar heeft COOL-YA ernaar gestreefd de uitdaging van een lage participatie van jongeren in de landbouwsector te overwinnen door het competitieve, dynamische en winstgevende potentieel van deze sector te benadrukken. Om jongeren aan te trekken, zullen de partners zich richten op de introductie van innovatieve technologieën, kansen voor ondernemerschap en landbouwprojecten voor jongeren. Bovendien zal het project jonge boeren en coöperaties ondersteunen door middel van infrastructuurverbeteringen, vaardigheidstraining en technieken voor en na de oogst. Het zal worden uitgevoerd in Mafraq, Irbid en de Jordaanvallei.

“Tijdens de verschillende adviessessies die we met jongeren hebben gehad tijdens de conceptuele fase van dit project, hebben we hun hoop, zorgen en uitdagingen beter kunnen begrijpen in termen van hun economische empowerment in de landbouwsector. We erkenden ook dat technologie, ICT-oplossingen en innovatie zijn belangrijke toegangspunten voor jongerenparticipatie in deze sector. Economisch Door relevante tools en platforms te verspreiden, zullen we een betere kans hebben om jongeren te interesseren om deel te nemen in deze traditionele – beoogde – economische sector – zei Mazen Khazouz, directeur van FCA Jordan .

Het tweede vandaag ondertekende project is getiteld “Youth-JO: Level UP!” Het zal worden geïmplementeerd door Partners for Good in samenwerking met Luminus Education, Advance Consulting en ECEAT. Het doel van dit project is het vergroten van de economische participatie van 1.500 jongeren in Jordanië door middel van bijscholing, werkgelegenheid en matchmaking, en het ontwikkelen van hun ondernemerscapaciteiten. Het project zal worden uitgevoerd via een geïntegreerde aanpak die jongeren voorbereidt om hun barrières te overwinnen, samen te werken met hun gemeenschappen om zelfstandig ondernemerschap te stimuleren, en technische en zachte vaardigheden in hun voordeel te gebruiken bij het verzekeren van (zelfstandige) werkgelegenheid in landbouw- en toerismewaardeketens.

De heer Walid Al-Tarawneh, CEO van Partners for Good, benadrukte ook het belang van dit project om jongeren in een aantal gouvernementen van het Koninkrijk mondiger te maken en hen te koppelen aan vacatures in specifieke sectoren, en om jongeren te ondersteunen bij hun ontdekkingstocht. Mogelijkheden voor zelfstandig ondernemerschap door deze te koppelen aan de vele mogelijkheden die waardeketens in de beoogde sectoren bieden. Al-Tarawneh gaf aan dat alle projectactiviteiten zullen worden uitgevoerd in samenwerking en coördinatie met alle relevante officiële en civiele autoriteiten, en wees op het waardevolle partnerschap met de Nederlandse ambassade en de niet-aflatende inspanningen die het levert om Jordanië te ondersteunen bij het bereiken van zijn ontwikkelingsdoelen .

READ  Boeing is in gesprek om Spirit Aerosystems terug te nemen na een reeks kwaliteitsgebreken

Via beide projecten zullen ongeveer 3.000 Jordaanse begunstigden en vluchtelingen worden bereikt, waaronder boeren, studenten en jongeren die geïnteresseerd zijn in landbouwtechnologie. Synergieën tussen het COOL-YA-project en Youth-JO: Level UP! Het project wordt gevormd tijdens de oprichtingsfase van beide projecten.

De twee projecten brengen een aantal prioriteiten van het Nederlandse ontwikkelingsprogramma in Jordanië samen, namelijk het ontwikkelen van technisch en beroepsonderwijs en opleidingstrajecten voor jongeren, het overbruggen van de kloof tussen vaardigheden en banen, het bevorderen van fatsoenlijke en langdurige banen voor jongeren en vrouwen, en het ondersteunen van de landbouw sector productiever worden.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *