Nederland selecteert de locatie voor ’s werelds grootste wind-naar-waterstof project

De Nederlandse overheid heeft een gebied gereserveerd voor wat het grootste mariene waterstofproductieproject ter wereld zal worden. Dit gebied is Ten noorden van de Waddeneilanden (Noordelijke Waddeneilanden), dat eerder was geïdentificeerd voor de ontwikkeling van offshore windenergie en het meest geschikt werd geacht voor het leveren van 500 MW elektrolysecapaciteit en transmissie waterstof naar de grond.

verduidelijking; Bron afbeelding: Gemini Windpark

Het kabinet maakte op 20 maart bekend dat het een offshore windgebied heeft aangewezen voor grootschalige waterstofproductie op zee, aangezien er al een windmolenpark bij Ten noorden van de Waddeneilanden, voor de kust van de provincie Groningen, is gepland om elektriciteit op te wekken, en een bestaand natuurlijk gasleiding in de buurt kan worden hergebruikt om groene waterstof naar de aarde te transporteren en kan goed worden aangesloten op het onshore waterstofnetwerk.

Het project, dat naar verluidt de eerste toepassing van grootschalige mariene waterstofproductie markeert, zal naar verwachting rond 2031 operationeel worden.

Alvorens biedingen uit te brengen, zal het Ministerie van Klimaat en Energie eerst met de regio Groningen, Waddengebied en andere belanghebbenden samenwerken aan onder meer de aanlanding van de pijpleiding om waterstof van het offshore windpark naar land te brengen en de milieuaspecten van het project.

We hebben het gebied al als voorkeurslocatie geïdentificeerd, zodat de voorbereidingen snel kunnen beginnen en duidelijkheid wordt verschaft aan de sector zodat zij hun investeringsplannen kunnen uittekenen. Ik ben ook erg blij met de steun die we krijgen van de lokale autoriteiten. Provincie en gemeenten zetten vol in op een groene economie waar duurzame energieproductie centraal staat.”Hij zei Rob GettinMinister van Klimaat- en Energiebeleid.

READ  India's door de staat gefinancierde helm belooft 'schone lucht' in de strijd tegen wintersmog

Het groene waterstofproject Ten noorden van de Waddeneilanden zal als eerste worden aangesloten op het offshore waterstoftransportnetwerk van Gasunie, dat gebouwd gaat worden om grote hoeveelheden waterstof aan land te brengen en aan te sluiten op het onshore waterstofnetwerk.

Dit komt na de update van de regering van december 2022, toen minister Cetin Kondig het voornemen tot benoeming van Gasunie aan Voor de Tweede Kamer een offshore waterstofnetwerk in de Noordzee ontwikkelen.

Dit jaar gaan Rijk en Gasunie uitwerken hoe een offshore waterstofnetwerk eruit moet zien en in hoeverre bestaande gasinfrastructuur in de Noordzee hergebruikt kan worden voor waterstoftransport.

Als startpunt voor het 500 MW mariene groene waterstofproject zal de Nederlandse overheid een kleiner proefproject ontwikkelen met een elektrolysecapaciteit tussen de 50 MW en 100 MW. In het pilotprogramma wordt de technologie getest en aangepast zodat het grootschalige project efficiënt gerealiseerd kan worden.

De locatie van het proefproject zal later dit jaar worden geselecteerd.

Ten noorden van de Waddeneilanden is een van de gebieden die vorig jaar door de Nederlandse regering zijn aangewezen voor nieuwe offshore windparken, die tot 13,4 GW aan gecombineerde capaciteit kunnen leveren op negen locaties.

In juni 2022 heeft de regering aanbestedingsschema’s voor nieuwe projecten vrijgegeven, waarbij biedingen worden gepland tussen het tweede kwartaal van 2025 en eind 2027.

Het terrein Ten noorden van de Waddeneilanden, met een potentieel van 700 MW, zal in 2026 of 2027 worden geveild, met een algemene ingebruikname in 2031.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *