Nederland gaat mariniers die op Nederlandse schepen werken vaccineren

(KVNR)

Geplaatst op 13 mei 2021 16:38

Maritiem Administrateur

Marineorganisaties verhogen de uitdaging om mariniers te vaccineren tijdens epidemieën voor speciale programma’s en onderzoeken die hun rol als sleutelpersoneel in de wereldwijde distributieketen erkennen. Nederland antwoordde op deze eis dat alle marines, ongeacht hun nationaliteit die vanaf half juni aan boord van kustschepen onder Nederlandse vlag of onder Nederlands bestuur werken, in aanmerking komen voor COVID-19-vaccins onder de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Vaccins ( KVNR).

De Vereniging van Reders, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), heeft de afgelopen maanden bekeken in hoeverre de Marine een conventionele landelijke vaccinatiestrategie kan toepassen, of dat een aparte aanpak nodig is, gegeven de bijzondere kenmerken van de groep. De resultaten van dit onderzoek bevestigen dat de marine een aparte aanpak nodig heeft.

“Als reders heeft de Nederlandse regering de noodzaak erkend om zeelieden te vaccineren door middel van een programma op maat, en hebben we het vertrouwen gegeven om dit waardevolle vaccinatieprogramma uit te voeren”, aldus KVNR-directeur Annette Coaster.

Vaccins zijn beschikbaar in termijnen vanaf half juni en verspreiden zich gedurende enkele maanden terwijl de marine in Nederland is, aangezien de marine slechts een beperkte hoeveelheid tijd in Nederland doorbrengt, op vakantie of thuis of op een schip. In totaal zullen 49.000 Johnson-vaccins slechts één injectie per marine nodig hebben.

De KVNR zal in overleg met betrokken partijen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een sleutelrol spelen in de logistieke ontwikkeling van het vaccinatieprogramma. Vaccinatie zal plaatsvinden in verschillende grote havens en in Shipol. Deze vaccins zijn gratis verkrijgbaar bij de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, terwijl de kosten van logistiek en daadwerkelijke vaccinatie worden gedragen door private partijen in de maritieme sector.

“We moeten nu verder kijken dan dat probleem. Het risico voor het getroffen schip is erg hoog en bovenal zijn ernstige medische voorzieningen niet onmiddellijk beschikbaar op zee”, voegde Coaster eraan toe.

Het project is tot stand gekomen in nauw overleg met de Nederlandse overheid, de Vereniging van Waterbouwkundigen, de Vereniging van Eigenaars Zeevisserij en de Nautilus International Trade Union.

READ  Denham-team neemt het Nederlandse team op voor de Olympische Zomerspelen 2024 - Sourcing Journal

You May Also Like

About the Author: Rudie Bunskoek

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *