Liberianen in Nederland kiezen nieuw leiderschap voor twee jaar

Nederland – Leden van de Liberiaanse gemeenschap die in Nederland woonachtig zijn onder de vlag van de Liberiaanse Liga in Nederland (LAN) hebben een nieuw korps van officieren gekozen voor een termijn van twee jaar. De gekozenen zijn: mevrouw Mildred Schulte, voorzitter, mevrouw Mamie Frey, vice-voorzitter, mevrouw Lovetti Vaiah de Wert, secretaris-generaal en de heer Anthony R. Morron, penningmeester.

De voorzitter van de verkiezingscommissie, mevrouw Patience Barway, zei dat de doelstellingen van de commissie zijn om vrije, eerlijke en transparante verkiezingen te garanderen om de in Nederland wonende Liberianen te verenigen.

Mevrouw Baraway was blij met de mate van vriendelijkheid en eenheid die heerste onder de Liberianen voor, tijdens en na de verkiezingen. Ze moedigde elke Liberiaan die in Nederland woont aan om het nieuwe leiderschap voor gemeenschapsontwikkeling en repatriëring in Liberia te steunen.

De twee Liberiaanse organisaties in Nederland, de Liberiaanse Liga in Nederland (LAN) en de Liberiaanse Liga in Nederland (LAH), die in 1994 werden georganiseerd, hebben zich verenigd als één organisatie om de verkiezingen te houden. De twee groepen sloten zich aan bij de hulpbron en kwamen overeen om in eenheid samen te werken en ontwikkeling te bevorderen.

De vereniging heeft tot doel Liberianen met verschillende achtergronden, sociale, culturele en politieke, indien aanwezig, te verenigen, en zo het sociale en economische welzijn van haar leden te bevorderen en te verbeteren en hun Liberiaanse culturele erfgoed te versterken. De organisatie heeft het unieke doel om alle Liberianen in heel Nederland te verenigen onder één paraplu.

READ  Verklaarde Bitcoin-uitvinder domineert grotendeels meer dan $ 54 miljard stash

De verkozen voorzitter van de Liberiaanse Liga in Nederland (LAN) mevrouw Mildred Schulte bracht hulde aan haar collega’s die zich onvermoeibaar hebben ingezet voor vrije, geloofwaardige en transparante verkiezingen die honderden Liberianen uit het hele land brachten.

Ze riep leden van de Liberiaanse gemeenschap op om samen te werken bij het implementeren van programma’s en activiteiten die hun gemeenschap zouden ontwikkelen, de wetten van het gastland zouden respecteren en ontwikkelingsprogramma’s zouden uitbreiden met de lieve Mama van Liberia.

Er wonen ongeveer 4.000 (vierduizend) Liberianen in Nederland.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.