In de herziene Europese Verkenning zijn de Nederlandse economische groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld

In de herziene Europese Verkenning zijn de Nederlandse economische groeiverwachtingen naar beneden bijgesteld

De Europese Commissie heeft de economische groeivooruitzichten voor Nederland dit jaar aanzienlijk verlaagd. In haar zomerprognose zegt het EU-bestuur nu voor Nederland een groei van slechts 0,5% te verwachten in 2023. Een paar maanden geleden voorspelde de Commissie in haar voorjaarsprognose nog een groei van 1,8%.

De Commissie heeft de groeiramingen voor de gehele eurozone verlaagd, niet alleen voor Nederland. Deze schatting is vooral door Duitsland naar beneden bijgesteld, waar de economie dit jaar naar verwachting met maximaal 0,4 procent zal krimpen.

Over het geheel genomen zal de eurozone in 2023 naar verwachting met 0,8% groeien, en niet met 1,1% zoals de Commissie eerder had verwacht. Ook de prognose voor volgend jaar werd met drie tienden van een procentpunt verlaagd naar 1,3 procent. In grote lijnen geldt hetzelfde voor de gehele Europese Unie.

De pessimistischere vooruitzichten voor Nederland hebben vooral te maken met de eerste helft van 2023. De bevolking van het land gaf door de hogere inflatie minder geld uit en tegelijkertijd daalde de export. De Europese Commissie zei dat, gezien de aanzienlijke stijging van de lonen nu en de geleidelijke daling van de inflatie, de consumptie in de tweede helft van het jaar niet verder zal dalen. De verwachting is dat de daling van de consumptie gedeeltelijk tot stilstand zal komen als gevolg van energieprijscorrecties.

De inflatie zal dit jaar naar verwachting 4,7 procent bedragen, en in 2024 3,0 procent.

De verwachting is dat de groei volgend jaar weer zal aantrekken omdat de koopkracht zich gedeeltelijk zal herstellen en de export naar belangrijkere handelspartners weer zal stijgen. De Europese Commissie zei dat de economie ook profiteerde van overheidsinvesteringen in defensie en de transitie naar een duurzame economie.

READ  Aandelenfutures vandaag: live updates

De Commissie merkte op dat de Europese economische groei te lijden heeft onder hoge inflatiecijfers en rentetarieven die door de Europese Centrale Bank zijn verhoogd met als doel de inflatie te bestrijden. Hogere prijzen veroorzaken grotere verliezen dan verwacht, maar bedrijven vinden het ook moeilijker om krediet te verkrijgen vanwege de hogere rentetarieven, aldus het rapport.

Ondertussen blijven de werkloosheidscijfers uitzonderlijk laag, dalen de energieprijzen en stijgen de lonen. Om deze reden rekent de commissie volgend jaar op een “gematigd herstel” van de groei.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *