Hoe veilig is Amsterdam?

Amsterdam is een geliefde stad bij jong en oud en wordt bezocht door toeristen van over de hele wereld. Af en toe word je door het nieuws opgeschrikt vanwege een zwaar misdrijf in de stad, maar vaker heb je in een stad als Amsterdam te maken met kleine criminaliteit. Welke zijn dat en wat zeggen de cijfers?  

Het straatbeeld van Amsterdam kenmerkt zich onder andere door de vele toeristen. Vooral jonge mensen, je herkent ze al snel aan het dragen van een rugtas, worden door de hoofdstad aangetrokken vanwege het ‘vrije klimaat’. Ons land en met name Amsterdam staan bekend om een grote dosis tolerantie. In veel landen zijn onder meer het roken van softdrugs als wiet verboden, maar niet in Amsterdam.

De gemeente schrijft op haar eigen website dat iedereen er zichzelf moet kunnen zijn. Ongeacht herkomst, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd, beperking of geloof. Dat is overigens niet iets van ‘onze’ tijd, maar kent al een lange geschiedenis. Vanaf de zeventiende eeuw verwelkomde Amsterdam al mensen van allerlei pluimage, ook als ze op de vlucht waren en niet meer in hun eigen land terecht konden vanwege hun geloof of hun ideeën.

Diversiteit geeft de stad kracht

Het heeft ertoe geleid dat Amsterdam een enorme culturele verscheidenheid laat zien met mensen afkomstig uit alle mogelijke landen. Juist deze diversiteit is wat de stad, naar eigen zeggen, kracht geeft. ‘Waar mensen met een verschillende achtergrond samenwerken ontstaan nieuwe inzichten wat leidt tot innovatie en creativiteit.’ Amsterdam opereert vanuit het principe: gelijke rechten, gelijke kansen. Het stadsbestuur meent in te staan voor voor de vrijheid, de veiligheid en het welzijn van iedereen.

READ  Euro 2020/1, 16e ronde: Nederland vs Tsjechië, België vs Portugal

Je wordt gewaarschuwd voor zakkenrollers

En met iedereen worden niet alleen de inwoners bedoeld die dagelijks met hun laptoptas dames door het stadscentrum fietsen op weg naar kantoor, maar ook bezoekers uit binnen- en buitenland. Desalniettemin word je als toerist er regelmatig gewaarschuwd voor de kleine criminaliteit zoals zakkenrollen. Zakkenrollers zijn met name in de zomermaanden actief op drukken pleinen en rond terrassen. Aangeraden wordt alert te zijn als onbekenden je aanspreken en in alle gevallen tassen goed af te sluiten en niet zomaar een tas naast je stoel op een terras neer te zetten. Dat is vragen om moeilijkheden.

Regionaal veiligheidsplan moet veiligheid burgers en bezoekers waarborgen

Om de ware veiligheid van burgers en bezoekers te waarborgen is er een Regionaal Veiligheidsplan 2019-2022 opgesteld met daarin de uitwerking van het beleid met de nodige doelstellingen. Enkele van die doelstellingen zijn onder andere de zorg voor veilige buurten, de aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit, het voorkomen van (dreigend) terrorisme en radicalisering, het bestrijden van discriminatie en het tegengaan van intolerantie, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit, het blijven voorkomen en opsporen van high impact crimes (delicten die een grote maatschappelijke, sociale en individuele impact hebben zoals woninginbraken, overvallen, straatroven en andere geweldsdelicten, waarbij daders geen geweld schuwen om hun doel te bereiken) en het tegengaan van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

Uit cijfers van 2019 valt op te maken dat het aantal misdrijven in 2019 ten opzichte van 2018 zo goed als gelijk is gebleven: van 88.717naar 88.479 geregistreerde misdrijven. De meest opvallende afnames zijn zakkenrollen (minus 17 procent), diefstal uit/vanaf motorvoertuigen (minus 16 procent) en woninginbraken (minus 8 procent). De high impact delicten straatroof (2 procent) en overval (1 procent) zijn in aantallen ongeveer gelijk gebleven. De delicten diefstal af/uit/van overige voertuigen (22 procent) en winkeldiefstal (10 procent) namen toe.

READ  Hoe te kijken op tv, livestream

Cijfers over moord en poging tot moord

Cijfers als het gaat om moord laten zien dat dit in Amsterdam steeg van veertien (2018) naar achttien (2019) gevallen en een poging daartoe steeg respectievelijk van 264 naar 267. Het aantal geweldsmisdrijven steeg van 6719 naar 6954. In de regio Amsterdam-Amstelland zijn de cijfers, moord: van veertien (2018) naar 20 (2019) gevallen en een poging daartoe respectievelijk van 286 naar 288. Het aantal geweldsmisdrijven steeg van 7397 naar 7628, een stijging van 3 procent.

Het blijft natuurlijk altijd de vraag wat cijfers als deze zeggen over de situatie in de stad zelf en hoe burgers en toeristen zich er voelen. Het enige wat het rapport hierover zegt is dat ‘In sommige buurten er een discrepantie bestaat tussen criminaliteitscijfers en het gemeten veiligheidsgevoel: men voelt zich onveilig, terwijl de criminaliteitscijfers niet het beeld geven dat er zich hier relatief meer criminaliteit voordoet.’ Dit kan onder andere worden toegeschreven aan het feit dat mensen niet of nauwelijks meldingen of aangiften doen vanwege het lage vertrouwen dat ze hebben in bijvoorbeeld de politie.

 

You May Also Like

About the Author: Egbert Brink

'Lezer. Woedend bescheiden reisliefhebber. Extreme voedselwetenschapper. Schrijver. Communicator.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *