Het Artificial Intelligence, Media and Democracy Lab ontvangt ruim 2 miljoen euro voor mensgericht AI-onderzoek – CWI Amsterdam

Het Laboratorium voor Kunstmatige Intelligentie, Media en Democratie, een samenwerking tussen UvA, HvA en Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), heeft in het kader van de NWO-call een subsidie ​​van 2,1 miljoen euro gekregen.Mensgerichte kunstmatige intelligentie voor een inclusieve samenleving – Op weg naar een ecosysteem van vertrouwenHet CWI participeert in dit onderzoeksproject met drie onderzoeksgroepen: Distributed and Interactive Systems, Human-Centred Data Analytics en Intelligent and Autonomous Systems.Met deze subsidie ​​kunnen onderzoekers van De zogenaamde ELSA-laboratoria Je werkt samen met mediabedrijven en culturele instellingen om de kennis over de ontwikkeling en toepassing van betrouwbare, mensgerichte AI te vergroten. In totaal , NWO honoreert 5 aanvragen in deze call; Alles bij elkaar meer dan 10 miljoen.

CWI verbindt als nationaal onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica in Nederland fundamenteel onderzoek met de digitale gemeenschap. Dit lab helpt de leidende rol van het CWI in onderzoek naar mensgerichte intelligente systemen in Amsterdam en Nederland te bevorderen, waarbij de nadruk ligt op relevante maatschappelijke problemen, zoals media en democratie, rond belangrijke mensgerichte AI-technologieën.

Een van de gehonoreerde projecten in de categorie Economie, Lokaal Bestuur, Cultuur en Media is het ELSA Lab for Artificial Intelligence, Media and Democracy, dat de impact van kunstmatige intelligentie op de democratische functie van de media onderzoekt. Samen met journalisten, mediaprofessionals, ontwerpers, burgers, collega-onderzoekers, partners uit het publiek en het maatschappelijk middenveld ontwikkelt en test het lab mensgerichte, op waarde gebaseerde AI-toepassingen en ethische en juridische kaders voor verantwoord gebruik van AI. Het doel van het lab is het stimuleren van innovatieve toepassingen van kunstmatige intelligentie die de democratische functie van de media versterken. Het werkt samen met partners als RTL, DPG Media, NPO, Beeld en Geluid, Media Perspectieven, NEMO Kennislink, Waag Society, Gemeente Amsterdam, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van de Media Commissies, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht, Laboratorium voor Culturele Kunstmatige Intelligentie, Koninklijke Bbibliotheek, BBC en Bayrischer Rundfunk AI Laboratory.

Ton de Kok, directeur van het CWI, is verheugd om dit onderzoeksproject te starten: “Het raakvlak tussen UvA, HvA en CWI dat meerdere disciplines rond sleutelthema’s in onze samenleving voor de komende decennia met elkaar verbindt, is van groot nationaal en internationaal belang. wordt het startpunt voor uitgebreid onderzoek en een equivalent dat een wetenschappelijke en maatschappelijke impact heeft.”

Han la Poutré van CWI’s IAS Group: “Desinformatie wordt een steeds groter maatschappelijk probleem. De missie van het CWI is om bij te dragen aan het oplossen van deze problemen. Daarom gaan we ICT’s ontwerpen om dit aan te pakken, samen met onze onderzoekspartners.”

“Deze subsidie ​​stelt ons in staat om samen met onze partners te onderzoeken hoe AI een rol kan spelen in de democratische en onafhankelijke rol van de media, de publieke sfeer en burgers die informatie willen. Via het AI, Media and Democracy Lab kunnen we onze bijdrage aan onafhankelijke innovatie, maar ook aan het vormgeven van een visie op de toekomst van media in onze digitale samenleving.” – Prof. Natalie Hellberger, UvA-universiteitshoogleraar Recht en Digitale Technologie en medeoprichter van het Laboratorium voor Kunstmatige Intelligentie, Media en Democratie

Grondrechten, mensenrechten en ondersteuning

ELSA Laboratories (ELSA: Ethical, Legal, and Societal Aspects) zijn co-creatieve omgevingen waar interdisciplinair en onderling verbonden onderzoek wordt gedaan naar de verschillende technologische en economische uitdagingen waarmee we als samenleving worden geconfronteerd. Onderzoek gefinancierd met een NWO-subsidie ​​moet niet alleen bijdragen aan technologische innovaties die publieke waarden en grondrechten beschermen en mensenrechten respecteren (en waar mogelijk bevorderen), maar moet ook maatschappelijk draagvlak krijgen.

READ  Waarom veranderde het concert van Beyoncé de economie van Zweden?

Over mensgerichte kunstmatige intelligentie

NWO en de Nederlandse Alliantie voor Kunstmatige Intelligentie hebben in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) het programma ‘Artificial Intelligence: Human-Centered Artificial Intelligence (AI) for an Inclusive Society – Towards an Ecosystem of Trust’ gelanceerd. Het programma stimuleert de ontwikkeling en toepassing van betrouwbare, mensgerichte AI. In deze publiek-private samenwerking werken overheid, bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samen om nationale AI-ontwikkelingen te versnellen en bestaande initiatieven aan elkaar te koppelen. Dit NWA-onderzoeksprogramma koppelt AI als sleuteltechnologie aan AI-onderzoek voor een inclusieve samenleving. In dit proces spelen de AIREA-NL nationale onderzoeksagenda en maatschappelijke en beleidsvraagstukken een belangrijke rol.

meer informatie

Telefoongesprek

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *