Helldivers 2-spelers pleiten voor in-game PSA’s nadat ze online hebben vernomen dat bepaalde planeten bevrijdingsboosts geven die na een nederlaag voor altijd verdwijnen.

Helldivers 2-spelers pleiten voor in-game PSA’s nadat ze online hebben vernomen dat bepaalde planeten bevrijdingsboosts geven die na een nederlaag voor altijd verdwijnen.

Wist je dat bepaalde planeten in Helldivers 2 trainingsbases hebben die bevrijdingsboosts geven aan alle andere planeten, maar alleen als ze onder controle van Super Earth staan? Omdat veel vrijheidsstrijders dat niet doen.

In het geval dat je de waarschuwing voor de laatste grote order hebt gemist, of deze gewoon niet goed hebt gelezen, of waarschijnlijker bent vergeten wat er stond: er zijn nieuwe Super Earth Armed Forces (SEAF)-trainingsbases op bepaalde planeten die rekruten uitzenden om hulp bij het bevrijdingsfront tegen de droids en Terminiden.

You May Also Like

About the Author: Ebert Brink

'Reader. Furious humble travel enthusiast. Extreme food scientist. Writer. Communicator.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *