Explainer: hoe de wereldwijde deal voortkomt uit het gebruik door bedrijven van belastingparadijzen

4 uur en 41 minuten geleden bijgewerkt

Frankfurt, Duitsland (AFP) – Meer dan 130 landen hebben een deal gesloten over ingrijpende veranderingen in de belastingheffing van grote internationale bedrijven.

Het doel: multinationale ondernemingen ervan weerhouden winst te maken in landen met weinig of geen belasting, ook wel belastingparadijzen genoemd.

De alomvattende overeenkomst werd vrijdag gesloten tussen 136 landen na besprekingen onder toezicht van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Het zal eeuwenoude internationale belastingregels moderniseren om gelijke tred te houden met de veranderingen als gevolg van digitalisering en globalisering.

Het belangrijkste kenmerk: een wereldwijde minimumbelasting van ten minste 15%, een belangrijk initiatief van de Amerikaanse president Joe Biden en minister van Financiën Janet Yellen. Yellen zei dat de minimumbelasting een einde zou maken aan een decennialange “race to the bottom” die leidde tot lagere vennootschapsbelastingtarieven, aangezien belastingparadijzen bedrijven probeerden te lokken die profiteren van lagere tarieven – maar op die locaties weinig zaken doen.

Hier is een blik op de belangrijkste aspecten van de deal:

____

Welk probleem behandel je?

In de huidige economie is het steeds waarschijnlijker dat multinationale ondernemingen winst maken uit immateriële activa zoals merken en intellectueel eigendom. Deze kunnen gemakkelijk worden overgedragen, en internationale bedrijven kunnen de winst die ze genereren toewijzen aan een dochteronderneming in een land waar de belastingtarieven erg laag zijn.

Sommige landen strijden om inkomsten met tarieven die te laag zijn om bedrijven aan te trekken, en trekken enorme belastinggrondslagen aan die aanzienlijke inkomsten genereren, zelfs wanneer belastingtarieven boven nul slechts marginaal worden toegepast. Tussen 1985 en 2018 is het wereldwijde gemiddelde aantal zakelijke adressen gedaald van 49% naar 24%. In 2016 was meer dan de helft van alle Amerikaanse bedrijfswinsten geboekt in zeven belastingparadijzen: Bermuda, de Kaaimaneilanden, Ierland, Luxemburg, Nederland, Singapore en Zwitserland. Volgens een schatting kost dit de Amerikaanse schatkist jaarlijks 100 miljard dollar.

READ  Cyberaanval op de koloniale pijpleiding: een criminele groep uit Rusland zou achter de aanval zitten

____

Hoe werkt de wereldwijde minimumbelasting?

Het basisidee is eenvoudig: landen zullen een wereldwijd minimumtarief voor vennootschapsbelasting van ten minste 15% invoeren voor zeer grote bedrijven, bedrijven met een jaaromzet van meer dan 750 miljoen euro ($ 864 miljoen).

Als bedrijven dan onbelaste winsten hebben of onderworpen zijn aan een lichte belasting in een van ‘s werelds belastingparadijzen, zal hun thuisland een verhoogde belasting opleggen die het tarief tot 15% zal verhogen.

Dit zou het voor het bedrijf onhaalbaar maken om belastingparadijzen te gebruiken, omdat de belastingen die in de haven worden ontdoken, thuis zouden worden geïnd. Om dezelfde reden betekent dit dat het minimumtarief nog steeds van toepassing is, zelfs als individuele belastingparadijzen niet betrokken zijn.

____

Hoe gaat het belastingplan in op de digitale economie?

Het plan zou staten ook toestaan ​​om een ​​deel van de winsten van de ongeveer 100 grootste multinationals te belasten wanneer ze zaken doen op plaatsen waar ze niet fysiek aanwezig zijn. Dit kan via online retail of reclame. De belasting wordt alleen toegepast op het deel van de winst boven de winstmarge van 10%.

In ruil daarvoor zullen andere landen de unilaterale belastingen op digitale diensten afschaffen die worden geheven op Amerikaanse technologiereuzen zoals Google, Facebook en Amazon. Dit voorkomt handelsgeschillen met Washington, dat zegt dat dergelijke belastingen onterecht op Amerikaanse bedrijven zijn gericht en met vergeldingsmaatregelen heeft gedreigd met nieuwe tarieven.

____

Vindt iedereen de deal leuk?

Sommige ontwikkelingslanden en belangengroepen zoals Oxfam en het in het VK gevestigde Tax Justice Network zeggen dat het tarief van 15% te laag is en dat er veel potentiële belastinginkomsten op tafel blijven liggen. Hoewel het wereldwijde resultaat ongeveer $ 150 miljard aan nieuwe inkomsten voor regeringen zou opleveren, zou het meeste naar rijke landen gaan omdat daar veel van de grootste multinationale ondernemingen zijn gevestigd.

READ  Alleen online reserveringen voor Ohio Haunted House Restaurant

Het High Level Committee on International Financial Accountability, Transparency and Integrity van de Verenigde Naties heeft een minimumpercentage van 20%-30% aanbevolen. In een eerder dit jaar uitgebracht rapport zei de commissie dat het zeer lage tarief landen zou kunnen motiveren om hun tarief te verlagen om concurrerend te blijven.

De landen die hebben deelgenomen aan de besprekingen, maar de overeenkomst niet hebben ondertekend, zijn Kenia, Nigeria, Pakistan en Sri Lanka.

____

Wat is de rol van de Verenigde Staten in de overeenkomst?

De belastingagenda van Biden zit vast in onderhandelingen tussen democratische wetgevers, terwijl de omvang van zijn uitgaven en voorgestelde renteverhoging nog steeds ter discussie staan. Maar de regering zette haar claim in door te zeggen dat ze de Amerikaanse wereldwijde minimumbelasting zou moeten uitbreiden om andere landen ertoe te bewegen dit te doen.

Biden trok zich enigszins terug van zijn aanvankelijke voorstellen toen het Congres zijn inbreng leverde. Het laatste plan van het House Ways and Means Committee zou de wereldwijde minimumbelasting verhogen van 10,5% naar bijna 16,5%. De president wilde aanvankelijk 21% als het minimale wereldwijde gemiddelde voor de Verenigde Staten. Binnenlands bedrijfsinkomen wordt belast tegen 26,5%, tegen de huidige 21%.

De deelname van de VS aan de minimale belastingovereenkomst is van cruciaal belang, simpelweg omdat daar zoveel multinationals zijn gevestigd. Een volledige afwijzing van het wereldwijde minimumvoorstel van Biden zou de internationale deal ernstig ondermijnen.

Het afschaffen van digitale unilaterale belastingen, of DST, zou een “zeer sterke stimulans” zijn voor de Verenigde Staten om deel te nemen, zei Manal Corwin, directeur belastingen bij professionele dienstverlener KPMG en een voormalige schatkistfunctionaris in de regering-Obama. Dit komt omdat de overeenkomst een verwoestend handelsgeschil zal voorkomen dat zich zou kunnen uitbreiden naar niet-verbonden bedrijven in andere sectoren van de economie.

READ  Coinbase IPO: alles wat u moet weten over een 'keerpuntmoment' in crypto

“Wanneer ze worden geconfronteerd met herhaalde dreigingen over tarieven, worden tarieven niet noodzakelijkerwijs opgelegd aan bedrijven die zich in het vizier bevinden van de kwestie die wordt besproken. Zomertijd vandaag en morgen kan een andere unilaterale maatregel zijn”, zei ze. Ze zei dat internationale belastingen stabiliteit en afstemming nodig hebben “om investeringen en groei aan te moedigen … (T) Het ontmantelen van de wereldwijde consensus, als het begint met zomertijd, kan zich uitbreiden naar andere dingen.”

____

Hoe zal de overeenkomst in werking treden?

De overeenkomst gaat naar de leiders van de Groep van Twintig. Er zal waarschijnlijk een overeenkomst zijn, aangezien alle 20 leden de overeenkomst op vrijdag hebben ondertekend. Daarna verplaatst de implementatie zich naar elk land afzonderlijk.

De belasting op winst waarin bedrijven niet fysiek aanwezig zijn, vereist dat landen in 2022 een intergouvernementele overeenkomst ondertekenen, met implementatie in 2023. Het wereldwijde minimum kan door individuele landen worden toegepast met behulp van modelregels die zijn opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling . Als de Amerikaanse en Europese landen waar de meeste multinationale ondernemingen zijn gevestigd, dergelijke minima wettelijk verplicht stellen, zal dat grotendeels het beoogde effect hebben.

____

Associated Press-schrijver Joshua Bock in Washington heeft bijgedragen aan dit rapport.

—-

Dit verhaal is voor het eerst gepubliceerd op 8 oktober 2021. Het is op 11 oktober 2021 bijgewerkt om het bedrag aan inkomsten te corrigeren dat nodig is om de belasting op bedrijven toe te passen. Het zou 750 miljoen euro ($864 miljoen) moeten zijn, niet 750 miljard euro ($864 miljard).

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *