Een real-time historische dataset voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Over de real-time historische dataset van de OESO

Deze website biedt toegang tot een uitgebreide, driemaandelijkse, real-time internationale dataset die is samengesteld uit gedrukte exemplaren van de belangrijkste economische indicatoren van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De oudste data beslaan de periode van 1962:Q1 tot 1998:Q4, waarbij de oudste data meestal teruggaan tot 1956:Q1. Door de datums en dekking van de gegevens kan de geïnteresseerde onderzoeker de dataset gemakkelijk plakken met de originele database met publicaties en revisiegegevens voor de belangrijkste economische indicatoren van de OESO, die vanaf januari 1999 regelmatig maandelijkse publicaties heeft bijgewerkt. Deze gegevens zijn beschikbaar op internet Bij http://stats.oecd.org/mei.

Onze dataset omvat 26 OESO-landen waarvoor adequate gegevens beschikbaar waren: Verenigde Staten, Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Japan, Korea, Luxemburg, Mexico, de Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk Voor elk land hebben we 13 variabelen geregistreerd: reëel en nominaal BNP/BBP, prijsniveau (BBP/BBP-deflator), industriële productie en output industriële capaciteit, bezettingsgraad, werkloosheidspercentage, consumentenprijsindex, geldhoeveelheid, kapitaalbezit, import, export en netto kapitaalbeweging.

Zoals gebruikelijk bij real-time datasets, slaan we elke variabele op in de vorm van een array. Elke vector vertegenwoordigt een opeenvolgende kolom van de “antieke” matrix met driemaandelijkse gegevens, die de informatie bevat die beschikbaar was op die oude datum. Gegevens worden gepresenteerd in afzonderlijke Excel-bestanden van één blad (één bestand per land voor elke variabele). Cijfers in de rapporten, afkomstig uit gedrukte versies van de belangrijkste economische indicatoren van de OESO, zijn afkomstig uit het publieke domein in de overeenkomstige oude editie. We labelden elke vintage met de datum waarop het Key Economic Indicators Bulletin voor het publiek werd vrijgegeven, ongeacht de exacte datum waarop de gegevens werden verzameld of het tijdstip waarop de publicatie in druk was. Als de gegevens van een land bijvoorbeeld in de eerste dagen van januari 1991 zijn verzameld, later die maand zijn samengevoegd tot één editie van Key Economic Indicators en uiteindelijk in februari 1991 zijn gedrukt, noemen we dat februari 1991. . Voor elk kwartaal registreren we gegevens zoals gepubliceerd in het midden van elk kwartaal (februari, mei, augustus en november).

READ  ABN Amro kondigde een nettoverlies aan voor een forse witwasboete

Voor een uitgebreidere beschrijving van de database verwijzen wij u naar:
“OESO real-time historische database,” Door Adriana Z. Fernandez, Evan F. Koenig en Alex Nikolsko-Rzhevskyy, Federal Reserve Bank of Dallas, Institute for Globalization and Monetary Policy Working Paper No. 96 december 2011.

De database wordt geleverd op een “as is”-basis. Dit is geen commercieel project. We kunnen dus geen hulp bieden bij het downloaden, extraheren of interpreteren van de gegevens.

Verwant lezen

  • “Een verzameling realtime historische gegevens verbetert de nauwkeurigheid van economische analyses”, door Adriana Z. Fernandez, Evan F. Koenig en Alex Nikolsko-Rzhevskyy, Federal Reserve Bank of Dallas Economische toespraak Deel 7, nummer 6, juli 2012.
  • “The Real-Time Historical Database for the OECD” door Adriana Z. Fernandez, Evan F. Koenig en Alex Nikolsko-Rzhevskyy, Federal Reserve Bank of Dallas, Institute for Globalization and Monetary Policy Working Paper No. 96 december 2011.

vragen en antwoorden

Waarom ontbreken sommige varianten in sommige landen?

  • Helaas was de dekking van verschillende landen in de economische indicatoren van de OESO niet uniform, vandaar de ontbrekende gegevens.

Waarom ontbreken de meeste gegevens boven de hoofddiagonaal?

  • Dit is de aard van real-time data. Omdat KEI-releases slechts een beperkt aantal biljetten bevatten (meestal 8-10 kwartalen), ontbreken historische gegevens over elke vintage. De standaardbenadering is om de ontbrekende waarden in te vullen, ervan uitgaande dat de eerdere modellen de vroege groeisnelheid van de variabele correct meten.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.