COVID-19 Belangrijkste ontwikkelingen in de Europese Unie, beleids- en regelgevingsupdate 51 – Coronavirus (COVID-19)

Uitvoerend vicevoorzitter en commissaris voor mededinging Margrethe Vestager over de rol van het mededingingsbeleid bij het ondersteunen van het herstel van Europa (zie hier)

Op 15 juni 2021 sprak commissaris Vestager op de Europese Concurrentiedag-conferentie, georganiseerd door de Portugese Mededingingsautoriteit. Ze richtte zich in het bijzonder op de essentiële rol van het mededingingsbeleid bij het ondersteunen van het sterke herstel van Europa.

Als een van de recente initiatieven van de commissie wees commissaris Vestager op de recente herziening van de horizontale groepsvrijstellingsverordeningen en richtsnoeren. Uit feedback van belanghebbenden is gebleken dat deze regels moeten worden bijgewerkt in het licht van de doelstellingen op het gebied van digitalisering en duurzaamheid, en dit proces is nu aan de gang. Commissaris Vestager was ook van mening dat de pandemie heeft aangetoond dat bedrijven aanzienlijke voordelen kunnen behalen door samen te werken op het gebied van onderzoek en ontwikkeling of om de productie te verhogen. Om concurrentiebevorderende samenwerking aan te moedigen, is de Commissie bijvoorbeeld van plan richtsnoeren uit te brengen over overeenkomsten inzake gegevensuitwisseling en gegevensaggregatie.

Commissaris Vestager benadrukte ook de sleutelrol van handhaving, met name in het licht van de uitbraak van COVID-19 en het belang om de drugsmarkten concurrerend te houden. In 2020 heeft de Commissie acht beschikkingen ter waarde van 370 miljoen euro uitgevaardigd in antitrustzaken en kartelboetes (met betrekking tot farmaceutische en andere sectoren).

Met betrekking tot het toezicht op fusies constateert de Commissie Vestager een aanhoudend gestaag tempo in het aantal meldingen en handhaving ten opzichte van de voorgaande vijf jaar. Het interventiepercentage van de commissie tijdens de pandemie is vrijwel gelijk gebleven aan 2019 met iets meer dan 5% en omvat bijvoorbeeld achttien Fase I voorwaardelijke goedkeuringen, zeven Fase II-goedkeuringen en drie lopende Fase II-onderzoeken.

Van de nieuwe beleidsprojecten van de Commissie op het gebied van integratiecontrole verwees commissaris Vestager ook naar de richtsnoeren van maart 2021 over het uitbreiden van verwijzingen op grond van artikel 22 van de EU-integratieverordening in gevallen waarin een transactie niet voldoet aan de nationale limieten voor integratiecontrole (Jones Day-commentaar , “Commissie breidt European Antitrust Reviews of Unreportable Transactions uit, “april 2021, zie” Hier).

Het Gerecht van de Europese Unie vernietigt het besluit inzake steun aan derde landen met betrekking tot COVID-19 wegens onvoldoende motivering (zie Hier)

Op 9 juni 2021 vernietigde het Gerecht (“GC”) een ander besluit van de Europese Commissie, nadat Ryanair in beroep ging tegen staatssteun die was verleend aan de Duitse chartermaatschappij Condor Flugdienst GmbH (“Condor”). Dit is het derde COVID-19-gerelateerde staatssteunbesluit dat het Openbaar Comité heeft ingetrokken (zie ook Jones Day COVID-19 Update nr. 49 van 2 juni 2021).

READ  Covid Live: Poolse adviseurs zijn gestopt vanwege de vrees dat de overheid de wetenschap niet zal volgen - zoals het deed | wereldnieuws

In april 2020 ontving Condor een geldinjectie van de overheid via steunmaatregelen van de Duitse overheid ter waarde van € 550 miljoen (zie hier) om de economische verliezen van de luchtvaartmaatschappij als gevolg van reisbeperkingen door COVID-19 aan te pakken.

Condor, voorheen eigendom van Thomas Cook, vroeg in september 2019 faillissement aan. Na een mislukte deal om het bedrijf aan een nieuwe investeerder te verkopen, werd de insolventieprocedure in april 2020 verlengd, waardoor de kosten voor Condor toenam.

Bij de intrekking van het besluit maakte de Raad duidelijk zijn standpunt kenbaar te maken dat de Commissie niet onvoldoende redenen had gegeven om in te stemmen met het verlenen van de bijstand, en met name geen direct causaal verband had vastgesteld tussen (1) vluchtverstoringen van Condor als gevolg van reizen als gevolg van de Coronavirus. Beperkingen en (i) kosten die voortvloeien uit de verlengde insolventieperiode, die zijn opgenomen in de berekening van Condor-schade als gevolg van de pandemie.

De Raad van Bestuur heeft echter de gevolgen van de intrekking van het besluit tijdelijk opgeschort in afwachting van de goedkeuring van een nieuw besluit voor het Comité.

De Raad van Bestuur was van oordeel dat in het licht van de ernstige verstoring van de economie als gevolg van de COVID-19-pandemie, het in twijfel trekken van dergelijke bijstand ernstige gevolgen zou hebben voor met name de Duitse economie.

Sinds 1 mei 2020 heeft Ryanair in totaal 21 beroepen ingediend tegen besluiten van de Commissie die staatssteun toestaan ​​door lidstaten ten gunste van nationale luchtvaartmaatschappijen.

Per 19 mei 2021 heeft de Veiligheidsraad zes van die beroepen afgewezen. Per 4 juni 2021 heeft Ryanair drie beroepen ingediend tegen de uitspraken van de GC bij het Europese Hof van Justitie.

Europees Parlement neemt resolutie aan waarin wordt opgeroepen tot tijdelijke vrijstelling van COVID-19-vaccinoctrooien (zie Hier)

Op 15 juni 2021 heeft de Commissie de meest recente Eurostat-gegevens over internationale handel gepubliceerd.

De eerste schatting van de export van goederen uit de eurozone* naar de rest van de wereld in april 2021 was € 193,8 miljard, een stijging van 43,2% in vergelijking met april 2020 (€ 135,3 miljard). Deze statistieken die afgelopen april werden vrijgegeven, werden aanzienlijk beïnvloed door de COVID-19-inperkingsmaatregelen in de lidstaten. De invoer uit de rest van de wereld bedroeg 182,8 miljard euro, een stijging van 37,4% ten opzichte van april 2020 (133,0 miljard euro).

READ  Duizenden vluchten geannuleerd op nieuwjaarsdag

Als gevolg hiervan boekte de eurozone in april 2021 een overschot van € 10,9 miljard in de goederenhandel met de rest van de wereld, vergeleken met +2,3 miljard in april 2020.

De intra-eurohandel steeg in april 2021 tot 178,9 miljard euro, een stijging van 61,9% ten opzichte van april 2020.

Voor de export buiten de EU** steeg deze tussen januari en april 2021 tot € 688,1 miljard (een stijging van 7,8% ten opzichte van januari-april 2020) en de invoer tot € 626,6 miljard (een stijging van 6,3%). vergeleken met januari-april 2020). Bovendien zagen alle lidstaten de export van buiten de EU aanzienlijk toenemen, behalve Cyprus (-17,7%) en Ierland (-0,3%). De hoogste stijgingen werden opgetekend in Slowakije (+120,6%) en Italië (+104,6%).

De invoer van buiten de Europese Unie vertoont een vergelijkbare trend. In april 2021 verhoogden alle lidstaten ten opzichte van april 2020 hun invoer van buiten de EU, met uitzondering van Luxemburg (- 5,3%). De hoogste stijgingen werden opgetekend in Malta (+160,4%), Estland (+77,8%) en Slovenië (+71,2%).

* De eurozone (EA19) omvat België, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije en Finland.

** Europese Unie (EU) omvat België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen Portugal , Roemenië, Slovenië, Slowakije, Finland en Zweden.

Europees Parlement neemt resolutie aan waarin wordt opgeroepen tot tijdelijke vrijstelling van COVID-19-vaccinoctrooien (zie Hier)

Op 10 juni 2021 nam het Europees Parlement een resolutie aan, met 355 stemmen voor en 263 tegen bij 71 onthoudingen, waarin werd opgeroepen tot onderhandelingen over de voorlopige ontheffing van de WTO-overeenkomst inzake handelsgerelateerde aspecten van intellectuele eigendom (“TRIPS”) met betrekking tot octrooien De uitvinding op producten die bedoeld zijn om COVID-19 te bestrijden en te voorkomen. De tijdelijke vrijstelling is bedoeld om de productie te stimuleren en wereldwijde toegang tot betaalbare COVID-19-vaccins te garanderen.

Om de vaccinproductie te versnellen en meer transparantie te bevorderen, roept de resolutie met name ook het volgende op:

  • een dringende toename van internationale investeringen en coördinatie om de productie van cruciale vaccininputs op te schalen;
  • Verhoogde transparantie en openbaarmaking van toekomstige koopovereenkomsten (“APA’s”) die de Europese Commissie en farmaceutische bedrijven zullen ondertekenen om COVID-19-vaccins te kopen, met name met betrekking tot vaccins van de volgende generatie;
  • betrokkenheid van de Commissie bij de particuliere sector en het stimuleren van farmaceutische bedrijven om vrijwillig hun technologieën en kennis te delen (tegen lage kosten voor lage- en middeninkomenslanden); En de
  • Actief in kaart brengen van bedrijven, inclusief onderaannemers, met de kennis die nodig is om technologie over te dragen en te koppelen aan bedrijven met inactieve productiefaciliteiten.
READ  over het idee

Voor meer details over de beslissing, zie hierboven de sectie Handels-/exportcontroles.

EU digitaal COVID-certificaat ondertekend in de wet (Hier)

Op 14 juni 2021 werd de verordening betreffende het digitale COVID-certificaat van de EU officieel ondertekend door de voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Dit komt nadat het Parlement in een plenaire vergadering de verordening op 9 juni 2021 heeft goedgekeurd (zie Hier), gevolgd door de officiële goedkeuring door de raad op 11 juni 2021.

In een verklaring van de Commissie worden de doelstellingen van het digitale COVID-certificaat van de EU benadrukt, waaronder het recht op vrij verkeer. Het certificaat is beschikbaar in digitale of papieren vorm, bevat een QR-code en wordt gratis door de nationale autoriteiten afgegeven.

Het certificaat geeft aan of de persoon is ingeënt tegen COVID-19, een recent negatief testresultaat heeft gehad of hersteld is van de infectie. In de praktijk zouden dit drie verschillende certificaten zijn (dwz bewijs van vaccinatie, testen of herstel).

Daarnaast moet elke verwerking van persoonsgegevens voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Certificaten worden offline geverifieerd en er worden geen persoonlijke gegevens bewaard.

De Commissie gaf ook aan dat de technische ruggengraat van het systeem, de ‘European Union Gateway’, al op 1 juni 2021 was geïmplementeerd.

Het EU-portaal maakt het mogelijk om digitale handtekeningen in QR-codes voor alle COVID-certificaten te verifiëren, zonder persoonsgegevens te verwerken (zie ook Jones Day COVID-19 update nummer 49 van 2 juni 2021).

De verordening geldt vanaf 1 juli 2021 voor 12 maanden. Dertien lidstaten geven al digitale COVID-certificaten af ​​aan de Europese Unie.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *