Consumentenbestedingen stuwden Nederlandse economische groei in eerste kwartaal

De Nederlandse economie groeide in de eerste drie maanden van dit jaar immers ten opzichte van het laatste kwartaal van 2021. De groei bedroeg 0,4 procent, blijkt uit een nieuwe schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een eerdere schatting toonde stagnatie. De groei is vooral te danken aan de extra consumptie van huishoudens.

Toen de sluiting van het coronavirus eind januari eindigde, gaven consumenten in het eerste kwartaal meer uit in de restaurantindustrie, de cultuur- en entertainmentsector en sportscholen. Deze kosten zijn uiteindelijk hoger uitgevallen dan eerdere schattingen. Bovendien daalden de overheidsuitgaven minder dan de vorige raming.

De tweede rekening wordt 85 dagen na het einde van het kwartaal gepubliceerd. De eerste rekenmachine is 45 dagen na het einde van het kwartaal op basis van de op dat moment beschikbare informatie.

Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar groeide de Nederlandse economie met 6,7 procent in plaats van de eerdere schatting van 7 procent. Sterke groei is te danken aan de beperkingen van het coronavirus – Nederland zat in het eerste kwartaal van 2021 in een strenge lockdown.

De neerwaartse bijstelling is vooral het gevolg van een hogere invoer van goederen en diensten, terwijl de uitvoergroei iets lager uitkwam. Hierdoor was de bijdrage van de handelsbalans aan de economische groei kleiner dan in de eerste rekening.

Daarnaast groeide het aantal banen in het eerste kwartaal met 109.000 ten opzichte van eind 2021. Dat was bij de vorige schatting 127.000. Op jaarbasis stegen de banen met 537.000 in plaats van 518.000.

READ  SF Bay Area Tech ontslaat 150 medewerkers

Volgens CBS hadden huishoudens in het eerste kwartaal van dit jaar in totaal meer inkomen dan vorig jaar. Door onder meer stijgende lonen en banengroei steeg het reëel besteedbaar inkomen van gezinnen – besteedbaar inkomen minus inflatie.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren de inkomens van zowel werknemers als zelfstandigen hoger. De brutolonen stegen met ongeveer 8 procent. Het aantal banen steeg met ruim 5 procent en het aantal gewerkte uren met 7,6 procent. De cao-lonen stegen gemiddeld met 2,5 procent.

Gezinnen betaalden 6,5 procent meer aan belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Ook het aantal bijstandsuitkeringen, bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, is toegenomen.

Ook het CBS meldt dat de hypotheekschuld in het eerste kwartaal met ruim 10 miljard euro is gestegen tot ruim 795 miljard euro. Maar omdat de economie sneller is gegroeid dan de hypotheekschuld, is deze als percentage van het bbp gedaald. Dit percentage daalde van 91,7% in het laatste kwartaal van 2021 naar 90,4% in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit is het laagste niveau sinds het tweede kwartaal van 2004.

You May Also Like

About the Author: Tatiana Roelink

'Webgeek. Wannabe-denker. Lezer. Freelance reisevangelist. Liefhebber van popcultuur. Gecertificeerde muziekwetenschapper.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.