Alles over Nederlandse trustkantoren

De laatste tijd zijn Nederlandse trust offices regelmatig in het landelijke nieuws geweest. Maar wat is een trust office en waar houdt zo’n kantoor zich mee bezig? 

Trust offices heten ook wel trustbedrijven, trustkantoren of trustmaatschappijen. Soms zelfs als fiduciair. Ze hebben veelal vermogende private personen, families en internationale grote ondernemingen als cliënten. Onder de Wet toezicht op trustkantoren (afgekort Wtt) worden trust services in Nederland onder andere gedefinieerd als het geven van managementdiensten. Als in het zijn van statutair bestuurder.  

De definitie van bestuurder onder de Wtt 

In de Wtt staat dat het niet toegestaan is statutair directeur te zijn voor meer dan één rechtspersoon of vennootschap waarin jezelf geen belang hebt. Een trust office dat over een vergunning beschikt mag dit wel. Ook het verbod niet van toepassing zijn wanneer de bestuurder als werknemer op de loonlijst staat. 

Geregistreerd adres als trustdienst

Daarbij kan ook het aanbieden van virtueel adres diensten in combinatie met andere zakelijke dienstverlening onder de Wtt. Een virtueel moet dus beperkt blijven tot het aanbieden en verlenen van virtual office gerelateerde diensten als postadres en scannen en doorsturen van post. Anders is er ook voor domicilieverlening een trustvergunning nodig.  

Wat is de definitie van trustkantoor?

In de Wtt worden enkel de diensten van trust offices in Nederland gedefinieerd. De Investopedia-site definieert trustkantoren ongeveer als: “Trust offices zijn rechtspersonen die optreden als een agent, fiduciair of trustee namens personen of entiteiten met als doel boekhouding, management en de uiteindelijke uitkering van activa aan een uiteindelijke belanghebbende. Trust offices dienen als bewaarder voor trusts, activa, escrows, vermogensbeheer, aandelenoverdracht, registratie van eigendom en andere soortgelijke diensten.” 

READ  Tesla-eigenaren kunnen elk $ 625 krijgen voor batterijbeperking thro

Misvattingen over de betekenis van het begrip ‘trust office’ 

De hierboven gegeven Investopedia-definitie van trust offices komt grotendeels overeen met de  Nederlandse situatie. Trusts, waarbij vermogens worden beheerd door een trustees, worden in Nederland echter niet vaak toegepast. Het woord ‘trust office’ is samengesteld uit de woorden ‘trust’ en ‘office’, waarbij ‘trust’ refereert aan de vertrouwensrelatie tussen de trustmaatschappij en haar cliënten. ‘Trust’ heeft weinig te maken met dienstverlening aan trusts zoals vaak ten onrechte wordt gedacht.

Welke zakelijk diensten bieden Nederlandse trustkantoren aan?

Onder de Wtt worden trustdiensten in Nederland gedefinieerd als het verstrekken van bestuur en geregistreerd adres. Adresverlening is dus enkel vergunningplichtig wanneer deze wordt aangeboden in combinatie met elke andere zakelijke dienst. De wet noemt ook het verlenen van doorstroom diensten. Bij deze vorm van dienstverlening heeft een client geen eigen vennootschap in Nederland, maar wordt een entiteit van een trust office benut. Verder geeft de wet aan dat handel in plankvennootschappen en het zijn van trustee van een trust, als trust diensten gelden.

Ondersteunende zakelijke diensten

Ondersteunende zakelijke diensten die vaak door trustmaatschappijen worden geleverd, zijn oprichting en registratie van vennootschappen en stichtingen, omzetbelasting en vennootschapsbelastingaangiften, juridische en secretariële ondersteuning, werkvergunning aanvragen, salarisadministratie en accounting. Het aanbieden van belastingadvisering door trust offices aan trust cliënten is wettelijk verboden.

De traditionele trustdiensten

De traditionele trustdienstverlening bestaat ​​uit zakelijke dienstverlening aan houdster-, financierings- en royaltymaatschappijen. Bij de grotere trustkantoren omvat de dienstverlening ook structured finance, fondsmanagement en administratie, family office en private client diensten.

READ  Girl Scouts zeggen dat ze miljoenen dozen onverkochte koekjes hebben vanwege de pandemie

Hoe is de Nederlandse trustsector ontstaan?

De Nederlandse trust offices, welke met name in en rond Amsterdam zijn gevestigd, zijn ontstaan uit een verleden van wereldhandel, een centrale geografische ligging, een goede infrastructuur, een ontwikkelde financiële sector en een ondernemingsvriendelijk fiscaal en regulatief klimaat. Daarnaast worden de juridische, politieke en economische stabiliteit genoemd te hebben gecontribueerd aan de groei van de trustindustrie. 

Ondanks enkele schandalen waarbij trustbedrijven betrokken een aandeel in hadden, wordt Nederland veelal gezien als een bewezen, bestendig en respectabele jurisdictie met een sterk ontwikkelde wettelijke infrastructuur, met een kenmerkend hoog niveau van integriteit en openheid.

De wortels van de trustsector lagen in Curaçao

De eerste ontwikkelingen van de Nederlandse trustsector, in begin van de tachtiger jaren, waren vooral het gevolg van de warme banden met de Nederlandse overzeese eilanden, en dan met name het eiland Curaçao. Het fiscale aspect, wat nog steeds een belangrijke drijfveer vormt, is tegenwoordig minder van belang voor de trust sector. Vermogensbescherming, de kwaliteit van de zakelijke en financiële infrastructuur en begeleiding met lokale wet- en regelgeving zijn van groter belang geworden als factoren voor het aantrekken van cliënten. De groei van de wereldeconomie en de internationalisering hebben ook sterk bijgedragen. 

Amsterdam is het centrum van de Nederlands

De meeste Nederlandse trust offices hebben zich gevestigd in en om de hoofdstad Amsterdam, voornamelijk geclusterd op en rond de Zuidas. De advieskantoren die hier zijn gevestigd werken als toeleveranciers van cliënten en helpen bij juridische en fiscale ondersteuning van transacties. 

Het overgrote deel van het personeel van trust offices heeft een juridische of accounting achtergrond. Omdat de communicatie een sleutelrol speelt binnen een internationale discipline, spreken de medewerkers veelal verschillende talen. Het aantal trustkantoren is in de afgelopen jaren door striktere regelgeving en consolidatie sterk gedaald. 

READ  Factcheck: Scott Morrison zegt dat Australië een wereldleider is op het gebied van COVID-herstel. Heeft hij gelijk? | Coronavirus

Aan welke wet- en regelgeving moeten Nederlandse trustkantoren zich houden?

Vergeleken met andere landen zijn Nederlandse trustkantoren zeer strikt gereguleerd. In Nederland is een trustbedrijf verplicht om een ​​trustlicentie aan te vragen. Deze vergunning kan worden verkregen van De Nederlandsche Bank, de partij die verantwoordelijk is voor de uitvoering van toezicht op trust offices. De Nederlandsche Bank bezoekt trustkantoren voor regelmatige inspecties op de naleving van sancties en wetgeving ter bestrijding van terrorisme en witwassen.

Sinds een wijziging van de Wtt in het jaar 2018 is een trustkantoor in Nederland verplicht een interne compliance officer en minimaal twee in lokaal woonachtige bestuurders voor de dagelijkse leiding te hebben. 

Periodiek dient een compliance-audit uitgevoerd te worden door een compliance specialist. De audit is vooral bedoeld om de opvolging van de regelgeving en compliance procedures regelmatig te checken. Belangrijke aspecten zijn de clientacceptatie en transactiemonitoring. Trustkantoren hebben deze processen minutieus vastgelegd in een procedurehandboek. De effectiviteit van de integriteitsrisicoanalyse moet het trust office in overeenstemming brengen met het risico’s van haar clientportefeuille.

You May Also Like

About the Author: Ebert Brink

'Reader. Furious humble travel enthusiast. Extreme food scientist. Writer. Communicator.'

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *